Thursday, February 14, 2019
Melding om fusjon

To blir En - Hatteland Display AS og Elektronix AS fusjonerer


Hatteland Display og Elektronix er begge datterselskaper i EMBRON Group og tilhører forretningsområdet EMBRON Technology Solutions. Etter en lengre periode med vellykket samarbeid vil Elektronix og Hatteland Display fusjonere til ett selskap. Det fusjonerte selskapet får navnet Hatteland Technology. Det nye selskapet hadde i 2018 inntekter i underkant av 600 millioner kroner, og sysselsetter rundt 200 personer.

De to selskapene utfyller hverandre godt og bringer med seg unike styrker til den nye enheten. Til sammen vil vår felles markedserfaring, utvidede teknologiportefølje og bredere tekniske kompetanse bidra til å styrke og forbedre vår virksomhet.

Download High-Resolution photo


Vi jobber nå med å integrere våre ulike forretningsområder. Din daglige relasjon med oss vil ikke forandre seg, og du vil fortsette å jobbe med de samme personene du har lært å kjenne over tid. Fusjonen vil tre i kraft i løpet av første halvår 2019. Videre informasjon om formelle endringer vil bli formidlet i god tid.

--- Vennlig hilsen ---

Trond K. Johannessen
President & CEO
Hatteland Display AS & EMBRON Group AS

Monica Myklebust Øyen
CEO
Elektronix ASGreyline
Hatteland Display AS
Eikeskogvegen 52, N-5570 Aksdal, Norway
Tel: (+47) 4814 2200
www.hatteland-display.com - mail@hatteland-display.com
Greyline

Information, pictures, illustrations and content may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form from this document without the prior written consent of Hatteland Display AS. The products may not be copied or duplicated in any way.